Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Rundhøjskolen er en almindelig folkeskole med det store plus, at vi også er idrætsskole: Alle elever i 0.-9. klasse har i gennemsnit en hel klokketimes idræt og bevægelse hver dag.

Hvorfor? Fordi struktureret daglig motion, bevægelse og idræt øger indlæringsparatheden, koncentrationsevnen og fagligheden.

Idræt og bevægelse styrker sansemotorikken

Sansemotorikken spiller en ufattelig vigtig rolle, uanset om du skal udvikle dig fysisk eller kognitivt, altså din evne til at forstå ting.

Sansemotorikkens betydning for den fysiske udvikling
Du bruger sansemotorikken til at vurdere, hvordan du skal reagere på udefrakommende ting. Hvis du for eksempel skal drikke af et glas, registrerer du ubevidst, hvor meget der er i glasset, for så ved du, hvor meget kraft eller spænding i musklerne du skal bruge på at løfte det.

På samme måde bruger du også sansemotorikken, når du skal kaste en bold til en anden: Hvor langt er der, og hvor hårdt skal du kaste? Sansemotorikken udvikles hele tiden, men særligt mens man er barn. Og den udvikles ikke af at sidde stille, men igennem idræt, leg og bevægelse.

Efterhånden som din sansemotorik udvikler sig, og du opnår en stadig større kropsbevidsthed, øges dine muligheder for at blive stærkere, hurtigere og få større udholdenhed.

Sansemotorikkens betydning for den kognitive udvikling
Sansemotorikken er lige så væsentlig, når det gælder udviklingen af din evne til at forstå og øge din viden, altså dine kognitive evner. Sansemotorikken spiller en stor rolle i vurderingen af, hvordan ting vender, for eksempel bogstaver, tal og koordinatsystemer.

Desuden kræver det koncentration og god fornemmelse for egen krop at kunne rende rendt - og for at kunne sidde stille. Har du styr på dine sanser, kan du begge dele. Hvis du skal bruge al din energi på at holde styr på din krop, er der ikke overskud til at opfatte, hvad læreren siger. Så sansemotorikken betyder rigtig meget for din opmærksomhed, hukommelse, koncentration og udholdenhed. Og udholdenhed hér er ikke det samme som at kunne løbe langt. Her handler det om at "kunne holde det ud", tage i mod og være vedholdende, også selvom det måske ikke er et fag eller emne, man brænder for.

Idrætsundervisning i ny indpakning

Vi kalder vores idrætstimer i 1.-7. klasse for ESAA Kids og ESAA Young. Vi tilrettelægger nemlig idrætsundervisningen på en anderledes og spændende måde i samarbejde med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger. Læs mere om ESAA Kids og ESAA Young.

Vi har længe haft et godt øje til idræt

Idræt "fyldte" allerede på Rundhøjskolen, før vi blev idrætsskole i 2010. I 1998 oprettede vi i samarbejde med AGF en særlig 10. klasse-linje for fodboldtalenter, i 2000 udvidede vi i samarbejde med Aarhus Håndbold med en håndboldlinje, og i 2002 gav vi eleverne i 8. klasse mulighed for at vælge idræt som valgfag.

De mange sportselever fra nær og fjern betød en masse nye kulturer, som samtidig sendte en masse positive signaler til de andre elever på skolen. Som en naturlig konsekvens af succesen med sportsklasserne søgte vi 2006 om at blive elitesportsskole, hvor elever med særlige idrætstalenter har mulighed for at kombinere træning med uddannelse. På den måde startede vores samarbejde med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus).

Fakta om idrætsskolen

  • Rundhøjskolen startede som idrætsskole i 2010.
  • Alle elever i 0.-9. klasse har gennemsnitlig 60 minutters idræt og bevægelse hver dag. 
  • Er der skoledage, hvor der ikke står 'idræt' eller lignende på skemaet, har eleverne 'bevægelse i faget'. Her kan det f.eks. handle om at løbe efter verber.
  • I 0. klasserne er der særligt fokus på motorik.
  • Eleverne i 1.-4. klasse har ESAA Kids.
  • Eleverne i 5.-7. klasse har ESAA Young.
  • Fra 6.-7. klasse er der særligt fokus på fysisk træning.
  • Sundhedsprofilen rækker ud over idrætstimerne. I skolens kantinebod kan eleverne kun købe sund mad, og det er ikke tilladt at gå uden for skolen. Dermed fristes eleverne ikke til at købe usund mad i Rundhøjcentret i frikvartererne.

”Går læreren fra at bruge motion og bevægelse i undervisningen en gang om måneden til at bruge motion og bevægelse i undervisningen en gang om ugen, øges elevernes faglige resultater i nationale test med 4,4 point i gennemsnit (af op til 100 point). Øges omfanget yderligere, øger det elevernes resultater yderligere.”
                             (KORA 2017)

”7 ud af 10 elever føler sig mere klar til undervisningen, når de bevæger sig.”

(Center for Ungdomsstudier 2016)

”Idræt og bevægelse er det reformelement, der har størst effekt på elevernes faglige udvikling.” 

                 (SFI og KORA 2017)