Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Kvalitetsrapporter

En kvalitetsrapport er et redskab til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på folkeskolerne i Aarhus og udarbejdes hvert andet år.

Det er hvert enkelt skoles indsats i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling, som afgør kvaliteten: Kvaliteten opstår først og fremmest i mødet mellem medarbejderne, børnene og de unge og i samarbejde med deres forældre.

Kvalitetsrapporten sætter tal og ord på væsentlige områder og er på den måde et udgangspunkt for den lokale dialog om kvalitetsudvikling på skolerne - med afsæt i de lokale styrker, udfordringer og ressourcer. Rapporten følges med andre ord op af en kvalitetssamtale på skolen med deltagelse af skolens parter. Ved samtalen indkredses et eller flere særlige udviklingspunkter, hvor der iværksættes en ekstra indsats for at løfte kvaliteten. Udviklingspunkterne udfoldes efterfølgende i den lokale udviklingsplan (ny under udarbejdelse foråret 2018). Samtidig er kvalitetsrapporten et centralt element i det lovpligtige tilsyn, der skal føres med enhederne i Børn og Unge, og de samlede resultater drøftes slutteligt i byrådet.

Kvalitetsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem skolen og Børn og Unges fælles funktioner. Oplysningerne i rapporten kommer fra Styrelsen for It og Læring, fra fællesfunktionernes eksisterende databaser samt fra skolens supplerende indberetning. Du vil kunne genkende flere af tallene i rapporten fra resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen.

Læs kvalitetsrapporten for Rundhøjskolen 2017

kvalitetsrapporter.aarhus.dk kan du se samtlige rapporter for dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber i Aarhus Kommune.
 

Arkiv:
Kvalitetsrapporten 2015
Kvalitetsrapporten 2013
Kvalitetsrapporten 2011   (Baggrundsrapport 2011)