Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

På Rundhøjskolen er mottoet Hvor man trives, lærer man. Hos os er det vigtigt, at alle tager hensyn til og har respekt for hinanden, har en god omgangstone, og at alle bidrager til at holde skolen ren. 

Vi accepterer ikke mobing!

Som du kan læse i vores antimobbestrategi, accepterer vi ikke mobning på Rundhøjskolen! Og vi griber straks ind, hvis vi alligevel konstaterer mobning. Læs Rundhøjskolens antimobbestrategi

Retningslinjer for brug af af mobiltelefoner og it-udstyr i skolen

Som andre uddannelsesinstitutioner oplever vi - i forskelligt omfang på forskellige årgange, at brugen af digitale medier påvirker undervisningen og/eller trivslen negativt. På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive - via et skarpt fokus på både høj faglighed og trivsel. Derfor er vi nødt til at handle, hvis brugen af digitale medier bliver forstyrrende i hverdagen. Vi har derfor udarbejdet nogle retningslinjer, som dels beskriver rammerne for undervisningspersonalets muligheder for at handle, hvis brugen af it-udstyr og -medier forstyrrer undervisning og trivsel, dels beskriver skolens forventninger til eleverne.

Idrætsskole: Bevægelse og sund levevis

At være idrætsskole forpligter. Ud over bevægelse og idræt handler det om en holdning til dannelse og læring, blandt andet gennem en sund levevis:

Én times bevægelse om dagen er et stort og vigtigt skridt i vores bestræbelser, men det står ikke alene. Trivsel handler også om sunde kostvaner og om at behandle andre mennesker med respekt og omtanke. Med baggrund heri har vi på Rundhøjskolen kommunens måske mest ambitiøse sundhedspolitik. Målet er maksimal trivsel hos alle elever med det formål, at de får mest muligt ud af undervisningen. – Dannelse og læring er vores kerneydelse.

Som en positiv bi-effekt tror vi på, at vores fokus på sunde livsvaner vil blive integreret hos alle børn og følge dem resten af livet.

Vores sundhedspolitik

Gennem følgende tiltag og opmærksomheder, ønsker vi at fremme den generelle trivsel og sundhed for såvel elever som ansatte på skolen:

  • Alle elever har mindst én times bevægelse hver dag
  • Alle, som kommer på skolen, behandler hinanden med respekt og omtanke.
  • Skolen tilbyder sund og ernæringsrigtig kost til alle hver dag og prioriterer, at der er mulighed for at spise i indbydende omgivelser.
  • For ikke at friste unødigt, og da vi på skolen har et godt tilbud med sund kost, er det ikke tilladt for elever at forlade skolens område i mødetiden (undtaget er 10. klasserne).
  • Skolen tilstræber at indrette de fysiske rammer, så de indbyder til bevægelse, trivsel og fleksibilitet.
  • Rygning er forbudt på skolen og i skoletiden, og vi arbejder aktivt for at undgå, at vores elever begynder at ryge.
  • Indtagelse af alkohol er forbudt på skolen og i skoletiden. Vi arbejder aktivt på som minimum at udskyde de unges alkoholdebut til Sundhedsstyrelsens anbefaling på 16 år.
  • Skolen og forældrene støtter op om Sundhedscenterets råd (Sundhedsplejerske og tandpleje)