Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Rundologien - vores blad

To gange om året udkommer Rundhøjskolens eget blad, Rundologien. Her fortæller vi, hvad der rører sig på skolen, og hvor vi er på hen.

Rundologien nr. 21 - vinter 2018/2019

"Giv de unge plads!" er vores UU-vejleders bedste råd til forældre, hvis børn står over for at vælge ungdomsuddannelse. Læs interviewet, hvor UU-vejleder Christian Bülow Skovborg også fortæller om uddannelsesparathedsvurderinger (UPV). I bladet kan du også møde både den nye og den hidtidige formand for skolebestyrelsen, og vi giver 11 gode argumenter for, hvorfor idræt og bevægelse er godt i skolen. Derudover er der selvfølgelig masser af dejlige billeder fra første halvdel af skoleåret, for eksempel idrætsfesten i september, Spil Dansk-dagen i uge 44 og bankoaftenen i november.

Rundologien nr. 20 - sommer 2018

I dette nummer kan du komme tættere på vores (relativt) nye skoleleder og viceskoleleder og høre deres første indtryk af Rundhøjskolen. Og skoleleder Lotte giver sit bud på Rundhøjskolen om fem år. Du kan også læse vores læsevejleder fortælle om skolens læseindsatser - og hvorfor hun synes, de nationale test er bedre end deres rygte.

Vi fortæller også om vores samarbejde med områdets børnehaver for at sikre børnene en god og tryg overgang fra børnehave til skole - og vores skolevirksomhedssamarbejde med Bestseller for eleverne på 8. årgang. Og så er der selvfølgelig masser af festlige billeder fra de mange begivenheder i første halvdel af 2018: fastelavnsfest, Team Rynkeby Skoleløbet, Rundhøj City Trail og afgangselevernes sidste skoledag. Og som ethvert blad med respekt for sig selv har vi nu også fået opskrifter og horoskop.

Rundologien nr. 19 - vinter 2017/2018
I dette nummer fortæller vi blandt andet om vores læseindsatser, herunder vores nye samarbejde med Kompetencecenter for Læsning om at finde og ruste ordblinde i udskolingen. Du kan også om skolens nye skoleleder pr. 1.1.2018 Lotte Søndergaard og om en undersøgelse af, hvordan elever oplever læringsmål. Vi fortæller også om vores deltagelse i Fri for Mobberi, og så er der selvfølgelig omtaler af nogle af de mange aktiviteter i første del af skoleåret 2017/2017, for eksempel idrætsfesten, Projekt Edison, Spil Dansk og borgmesterbesøget i august.

Rundologien nr. 18 - sommer 2017
Nummeret ser i ord og flotte billeder tilbage på små og store begivenheder i et aktivt første halvår af 2017 på Rundhøjskolen. Der er blandt andet tilbageblik på fastelavnsfesten i februar, Naturfagsmaraton i marts og Team Rynkeby Skoleløbet i april. Bladet ser naturligvis også fremad og fortæller om både den nye læringsplatform MinUddannelse og ESAA Young, som er navnet på Rundhøjskolens koncept for idrætsskolen i 5. og 6. klasse.

Rundologien nr. 17 - vinter 2016/2017
Nummeret gengiver i ord og billeder festlighederne i anledningen af Rundhøjskolens 50-års-jubilæum i oktober 2016. Bladet bringer også et interview med kunstneren Ole Grøn, som har malet et fantastisk jubilæumsmaleri til Rundhøjskolen - i samarbejde med elever og personale. Derudover er der hyggelige tilbageblik på idrætsfesten i september 2016 og luciafesten i december 2016 - og en god og opbyggelig forklaring på, hvorfor idræt og bevægelse ikke kun er godt for kroppen, men også for knoppen.

Rundologien nr. 16 - sommer 2016
En udvidet udgave i anledning af Rundhøjskolens 50 års jubilæum i oktober 2016. Bladet tegner et billede af Rundhøjskolen anno 2016, men skuer også bagud.
Bladet rummer for eksempel lærer Helge Sørensens sjove tilbageblik sammen med en af hans tidligere elever og uddannelsesvejleder Hans Peter Mehlsens historiske og nostalgiske tilbageblik på både vejledningens og Rundhøjskolens udvikling.
Bladet giver også en forklaring på, hvorfor klasselokalerne langt hen ad vejen ser lige sådan ud i dag, som de gjorde for 50 år siden - ikke bare på Rundhøjskolen, men på de fleste danske folkeskoler. Desuden kan man læse et bud på, hvad der kan eller bør ske med indretningen i de kommende år. Og selvfølgelig er der også fotos og omtaler af nye begivenheder på skolen.

Rundologien nr. 15 - vinter 2015/2016
Nummeret præsenterer nogle af de mange tiltag og projekter, som "fylder" på Rundhøjskolen, og hvordan de hænger sammen. Bladet giver blandt andet nogle eksempler på, hvordan vi arbejder med den åbne skole, ligesom bladet fortæller om videreudviklingen af vores idrætsskole. Derudover kan man læse om skolens deltagelse i kompetenceudviklingsprojektet Professionelle læringsfællesskaber og om skolens drøm om at blive skoledistriktets kulturcenter.