Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Forældrerådet i SFO Rundhøj


Formålet med SFO-forældrerådet

Forældrerådets primære opgave er at formidle forældrenes synspunkter og medvirke til et samarbejde mellem forældre, ledelse og personale.

Forældrerådet er forældrenes organ, som giver mulighed for medindflydelse på SFO’ens dagligdag. Det gælder bl.a. pædagogikken, aktiviteter for børn og forældre, SFO'ens indretning og ansættelse af SFO-leder og skolepædagoger. Rådet skal repræsentere alles holdning. Derfor er det vigtigt, at forældrene kender repræsentanterne og også bruger dem.

 

Årets gang i forældrerådet

Vi mødes ca. 4 gange årligt, hvor vi holder møde af ca. 2 timers varighed. Ved møderne har vi fokus på hverdagen og de konkrete forhold i SFO'en. Vi taler også om, hvad vi gerne vil se i SFO'en på sigt.

Desuden har vi to gange årligt et fællesmøde med skolebestyrelsen. Man kan godt sidde i både skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet. Når vi mødes med bestyrelsen er det ofte med udgangspunkt i et oplæg fra en gæst, og mødet er mere fokuseret på skolens overordnede drift og samarbejde på tværs af skole og SFO.

 

Forældrerådets sammensætning

Der afholdes valg hvert år i september. Alle med et barn indskrevet i SFO kan opstille til valg.

Valgperioden er 2 år (1 år for suppleanter). Der vælges 4 forældre + 1-3 suppleanter. I rådet deltager desuden en medarbejderrepræsentant, den fritidspædagogiske ledere samt SFO’ens leder.

Har du lyst til at deltage, eller er du nysgerrig, hører vi gerne fra dig. Har du noget SFO-forældrerådet skal tage op, så kontakt en af os. Vi vil meget gerne behandle emner på forældreopfordring.