Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Har du et særligt idrætstalent, har du på Rundhøjskolen mulighed for at pleje talentet, samtidig med at du passer din skolegang i 8., 9. og 10. klasse. I vores ESAA-klasser er skoleskemaet nemlig tilrettelagt sådan, at du to gange om ugen kan morgentræne. 

Vi har fem ESAA-klasser fordelt på 8.-10. klassetrin - alle bestående af dygtige idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene.

Vi samarbejder med Elite Sports Akademi Aarhus

Rundhøjskolen er en af to skoler i Aarhus Kommune, som tilbyder idrætsudøvere med et særligt talent at kombinere skolegang og træning. Vi samarbejder med Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA), og samarbejdet bygger på Team Danmarks koncept for idrætsskoler. 

Konceptet har til formål at sikre, at talenter inden for en række idrætsgrene får mulighed for at kombinere træning og skolegang på en social og idrætsfaglig hensigtsmæssig måde. Målet er at give de unge bedst mulige udviklingsmuligheder, samtidig med at de kan passe deres skolegang og opnå faglige resultater.

Skoleskema med fokus på talentpleje og træning

ESAA-elevernes skoleskema sikrer fokus på og tid til træning og talentpleje. To gange om ugen starter dagen med morgentræning, og i to timer hver uge står der "ESAA-tema" på skoleskemaet (én ugentlig ESAA-tematime i 10. klasse). Derudover har eleverne samme fag som folkeskolens øvrige elever på samme klassetrin - på nær praktisk-musiske valgfag. 

Vores ESAA-elever har morgentræning i deres egne klubber to gange om ugen, tirsdag og torsdag morgen, inden skolen starter kl. 10.15. Elever, som dyrker en idrætsgren, der ikke tilbyder disciplinspecifik morgentræning, kan sagtens være en del af ESAA alligevel. I disse tilfælde fungerer basis- og styrketræning som morgentræning, ligesom eleverne kan benytte kurser, fysioterapi osv. Eleverne kan også organisere individuel træning i samarbejde med deres klub.

"ESAA-tema"-timerne dækker den almindelige idrætsundervisning og suppleres med en række temaer, som alle er med til at give øget forståelse for og indsigt i, hvad der er vigtigt for et idrætstalent. For eksempel kostens betydning, træningsplanlægning og skadesforebyggelse.

Fakta om ESAA-skolen

Kombinér din elitesport med kompetent skolegang på Aarhus’ eneste idrætsskole

Dét kan du forvente af undervisningen i vores ESAA-klasser:

  • Optimale muligheder for faglig udvikling
  • God overgang til ungdomsuddannelser
  • Engagerede og rutinerede lærere med 
    • Kendskab til miljøet
    • Forståelse og accept af din elitesport

Husk at du skal søge om optagelse hos ESAA for at komme ind i vores ESAA-klasser. Sidste frist for ansøgning er 25. januar 2019.

Rundhøjskolen er den eneste idrætsskole i Aarhus

På Rundhøjskolen vil du opleve, at idræt og bevægelse er en stor del af hverdagen. Ud over at være ESAA-skole har vi siden 2010 været idrætsskole. Alle elever i 0.-9. klasse har derfor i gennemsnit en times daglig idræt og bevægelse. Læs mere om idrætsskolen.

 

Klar sundhedsprofil

Som både ESAA- og idrætsskole har vi en klar sundhedsprofil, som rækker ud over idrætstimerne. I skolens kantinebod kan eleverne kun købe sund mad, og det er ikke tilladt at gå uden for skolen for dermed at undgå, at eleverne shopper kager og pommes frites i Rundhøjcentret i frikvartererne.

Mød en ESAA-udøver

Informationsmøde

Onsdag den 28. november 2018 kl. 17-18.30 holder ESAA informationsmøde for elever, der ønsker at gå i ESAA i 8., 9. og 10. klasse.

Informationsmødet finder sted her:

Sportens Hus
(Ceres Park & Arena)
Stadion Allé 74
8000 Aarhus C

Kræver tilmelding (på www.esaa.dk)

Informationsmøde

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 17-18.15 fortæller vi om ESAA-skolegang på Rundhøjskolen.

Informationsmødet finder sted her:

Rundhøjskolen
Holmevej 200
8270 Højbjerg

Kræver ikke tilmelding

Kontaktoplysninger

ESAA-koordinator på Rundhøjskolen
Thomas Møller
[email protected]

Viceskoleleder og pædagogisk leder på Rundhøjskolen
Anders Hiran Christensen
[email protected]

Code of Conduct

ESAA har sin egen sportskultur, som er nærmere beskrevet i 'Code of Conduct'. Her er forventninger til ESAA-udøvere, forældre, klubber og uddannelsesinstitutioner samlet i et dokument. Alle ESAA-elever forventes at have sat sig ind i ESAA's sportskultur.

Se Code of Conduct på ESAA's hjemmeside

Sådan søger du optagelse

Du skal allerførst søge om optagelse hos ESAA, hvis du ønsker at gå i en ESAA-klasse på 8., 9. eller 10. klassetrin på Rundhøjskolen. 

Ansøgningsskemaet til optagelse hos ESAA finder du på ESAA's hjemmeside. Her skal du også uploade en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund og en skoleudtalelse fra din nuværende skole. Læs ESAA's ansøgningsvejledning.

Ansøgningsperioden er 1. december 2018 til 25. januar 2019.

Alle ansøgninger bliver behandlet af ESAA i samarbejde med klubber og forbund.

For dig, der har søgt
ESAA i 8.-9. klasse

Har du søgt ESAA i 8.-9. klasse, får du svar på din ansøgning senest i starten af marts 2019. Går du på en anden skole end Rundhøjskolen, skal du senest i midten af april 2019 sende en skoleskift-ansøgning til Rundhøjskolen. 
Du kan downloade skoleskift-ansøgningen her

For dig, der har søgt
ESAA i 10. klasse

Har du søgt ESAA i 10. klasse, får du svar på din ansøgning senest midten af februar 2019. Du skal herefter senest 1. marts ansøge om optagelse i 10. klasse via optagelse.dk. Husk at 
sætte kryds/flueben ved 'Idrætstalentklasse (kræver sportslig godkendelse fra ESAA)'.