Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Samarbejde med dagtilbud

Som skole vil vi gerne skabe de bedste rammer for overgangen mellem dagtilbud og skole/SFO. De bedste rammer for overgangen til skole/SFO er primært trygheden. Vi afholder derfor i samarbejde med dagtilbudene arrangementer, hvor børnene kommer op på skolen og stifter bekendskab med skolen og danner venskaber med skolebørn. Vi har også arrangementer hvor skolen komme til børnehaverne fx læseprojektet med 3. klasse. Denne fokus på de kommende skolebørn hænger også sammen med skolens motto: hvor man trives, lærer man. 

Vi samarbejder med dagtilbudene fra vores distrikt; Rundhøj-Holme Dagtilbud og den selvejede Børnehave Børnegården Rundhøj. 

Januar 2014 flyttede førskolegrupper fra Holmetræet og fra Børnehaven Neptun ind på vores skole. Vi har allerede flere initiativer igang bl.a. en læse- skrive festival, hvor børnehavebørnene i samarbejde med børn fra indskolingen kommer til at fordybe sig i ordenes univers.

Velkommen