Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Andre fritidsaktiviteter

Børn der vil bevæges

Dette er et fælles projekt for SFO på Holme Skole , Skåde Skole, Kragelundskolen og Rundhøjskolen.

Formålet med projeket er at alle børn bør opleve glæden ved at være fysisk aktiv og være med i en lokal forening, hvor de kan møde voksne og andre børn fra lokalområdet.

”Børn der vil bevæges” er et samarbejde mellem SFO-erne og foreningerne i 8270 Højbjerg. Projektet henvender sig til børn mellem 6 og 10 år, som er indskrevet i SFO. Målene for projektet er:

  • at børnene kommer i bedre form og udvikler deres motorik
  • at give børnene erfaringer med at agere socialt og skabe nye relationer
  • at børnene øger deres selvværd og troen på sig selv

Pædagogerne fra områdets fire SFO´er får en uddannelse som fritidsvejledere. Deres opgave er at sætte aktiviteter i gang og introducere de unge til områdets foreningsaktiviteter.
De lokale foreninger forbereder sig på at modtage børnene, og hvis det skønnes nødvendigt, udpeger foreningen en foreningsven, som tager sig særligt af barnet og hjælper med at finde sig til rette i foreningslivet.

 

På Rundhøjskolen har vi tre fritidsvejledere i SFO Rundhøj.

 

Tekst

I området omkring Rundhøjskolen er der mange foreninger, som også benyttes af eleverne der går på skolen. Nedenfor er der henvisninger til en række af disse foreninger.

Listen er ikke udtømmende, foreninger der ikke er nævnt er velkomne til at kontakte skolen for optagelse på listen.