Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Kommunikation

Den digitale kommunikation er et indsatsområde på Rundhøjskolen. Digitalkommunikation er en central platform for den daglig kommunikation mellem skole og hjem - og intern kommunikation på skolen. Vi har fokus på at videreudvikle vores digitale kommunikationskultur, og at alle som har tilknytning til skolen introduceres for skoleintra. 

Den elektroniske kommunikation skal anvendes, som redskab i det daglige samarbejde mellem:

  • skole/SFO og hjem

  • elev og lærer/pædagog

  • det pædagogiske personale (UU-vejledere, lærere og pædagoger)

  • det pædagogiske personale, det administrative personale samt ledelsen

Det er ikke hensigten, at den elektroniske kommunikation skal erstatte den personlige kontakt. Den elektriske kommunikationsform er tænkt som et tiltag, som kan gøre det lettere for både forældre og personale at komme i  en hurtig dialog.

For at sikre at kommunikationen bliver brugbar for alle, har vi udarbejdet nogle vejledende aftaler på forskellige kommunikationsarenaer: