Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Forældresamarbejde

Forældreopbakning er en af de væsentligste ressourcer i forhold til barnets læring og udvikling. Skole-hjemsamarbejdet har til formål at styrke forældrenes mulighed for at bakke op.

 • Der afholdes minimum én skole-hjemsamtale årligt og derudover efter behov – det kan både være skolens eller forældrenes behov
 • Skole-hjemsamtalerne planlægges i teamet
 • Lærere og pædagoger på 0., 1. og 2. årgang holder skole-hjemsamtalerne sammen
 • Lærere og pædagoger på 3. og 4. årgang koordinerer samtalerne med hensyn til tidspunkt og indhold, men kan vælge at afholde samtalerne hver for sig
 • Skole-hjemsamtalen er en dialog mellem skole og hjem, hvor der indgås aftaler vedr. fokusområder for den enkelte elev, der indgår i elevplanen.
 • Hvis der er alvorlige bekymringer i forhold til en elev, afholdes der et særligt møde, hvor dette drøftes og der laves en handleplan. Det er altså ikke til skole-hjemsamtalen, at forældrene præsenteres for dette
 • Der afholdes minimum et forældremøde årligt og derudover efter behov. For nye klasser (0., esaa, 10.) afholdes der desuden et intro-møde inden skolestart
 • Årgangspædagogerne deltager på årets første forældremøde
 • På forældremødet orienteres om teamets fokusområder fagligt og socialt for den pågældende klasse/årgang. De orienteres om den planlagte indsats, og hvordan forældre og elever inddrages heri. Der udsendes dagsorden til forældrene
 • Sfo afholder derudover informationsmøder for 0. og 3. årgang, som omhandler praktiske oplysninger i forhold til Sfo

 

 

Tillid er fundamentet i skole-hjemsamarbejdet

Skolens opgave er sammen med forældrene, at skabe de bedste rammer for en god skolegang for den enkelte elev, men samtidig sikre at alle elever på skolen trives.

På Rundhøjskolen vægter vi forældresamarbejdet højt. Vi har sammen et fælles mål, at jeres barn skal have de bedste muligheder og rammer for sit skoleliv. Det er dette tilllidsbånd som er fundamentet. Vi vil alle det bedste for jeres barn og klassen. 

Dette samarbejde består dels i forældremøder og samtaler dels i forskellige andre arrangementer og personlig kontakt. Vi arbejder hele tiden på at gøre samarbejdsformen bedre med henhold til at få samarbejdet til at fungere effektivt og optimalt omkring den enkelte elev og klasserne. 

 

Forventninger til forældre

Rundhøjskolens forventninger er:

 • at forældrene tager ansvaret for, at eleven
  • møder til tiden 
  • er veludhvilet
  • passer sin skolegang
  • er parat til at modtage undervisning 
  • medbringer de nødvendige redskaber
 • At forældrene kigger i skoletaske, føler medansvar for pennalhus, skoletaske, kontaktbog, sedler m.v. og støtter eleven med lektiehjælp.
 • At eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltaler andre i et ordentligt sprog
 • At forældrene indgår i et samarbejde med skolen samt er parate til at vurdere en sag fra to sider i bl.a. konfliktsituationer.