Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper og retningslinjer for skolens virksomhed og er derved med til at udstikke kursen for skolens udvikling. Rundhøjskolen er inde i en god udvikling, og vi har mange spændende opgaver at tage fat på, når vi mødes cirka en gang om måneden.

Skolebestyrelsen består af ni forældrerepræsentanter. På møderne deltager også skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra elevrådene.

Læs forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde (pdf-fil)

Har du lyst til at høre mere om skolebestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte skolelederen eller skolebestyrelsesformanden > se kontaktoplysninger.