Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan

Den lokale udviklingsplan (i daglig tale kaldet LUP'en) beskriver den grundlæggende tilgang og de særlige indsatsområder, vi som skole vil arbejde med. Med LUP’en stiller vi skarpt på, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi vil sikre, at vi når dertil.

Afsættet for vores LUP er dels vores lokale kvalitetsrapport og de udviklings- og tilsynspunkter, som vi ved vores kvalitetssamtale har besluttet, at vi vil stille skarpt på - og dels vores byrådets beslutninger om retningen for hele Børn og Unge på baggrund af den samlede kvalitetsrapport for Børn og Unge.

LUP'en har altså til formål at sætte retning for os og vores lokaldistriktssamarbejde. Samtidig skal LUP'en tydeliggøre sammenhængen mellem på den ene side vores lokale tilgang og særlige indsatsområder - og på den anden side de overordnede mål og rammer for vores område og for Børn og Unge under ét.

Læs Rundhøjskolens LUP 2016-2017