Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Professionelle medarbejdere

På Rundhøjskolen arbejder vi alle ud fra en hvidbog for organisationen og medarbejdere. Hvidbogen er et redskab som er med til at italesætte en tavs viden og i stedet skabe gennemsigtig fælles viden. Det er ud fra denne hvidbog at forældre, elever og andre samarbejdspartnere kan forvente at møde den samme høje professionelle standard. Hvidbogens udgangspunkt ligger i skolens kerneydelse, som er læring og trivsel. 

 

Kendetegn for en professionel medarbejder på Rundhøjskolen

  • er engageret og nærværende i sit arbejde, udviser initiativ og påtager sig ansvar

  • er troværdig samt har en seriøs og fagligt funderet tilgang til sit arbejde, stiller høje realistiske krav til sig selv og andre

  • er hele tiden i læring, reflekterer over, justerer og udvikler løbende sit virke 

  • tager udgangspunkt i opgaven, i eleven

  • handler på uhensigtsmæssigheder og følger sagerne til dørs

  • er opmærksom på at være ”et godt eksempel” for skolens elever

  • er forberedt til undervisning og møder

  • inviterer sig selv og andre ind i fællesskabet på tværs af faggrupper

  • arbejder med udgangspunkt i Rundhøjskolens etiske regler, værdigrundlag og vision

 

Alle medarbejdere på skolen tager afsæt i en anerkendende pædagogik, hvor hvert barn vurderes på baggrund af sine særlige forudsætninger for læring.