Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Rundhøjskolen har en række samarbejdspartnere i og uden for Børn & Unge i Aarhus Kommune. På centrale områder er følgende personer tilknyttet Rundhøjskolen:

Skolepsykolog: Anne-Kirstine T. Olsen

Sundhedsplejerske: Maj-Britt Degn Jensen (se mere)

Tale-/hørekonsulent: Lise Ejg Kristensen

Interne ressourcepersoner:

Læringsvejledere: Per Jørgensen og Trine Rohde

Matematikvejleder: Per Jørgensen

Engelskvejleder: Trine Rohde

Læsevejledere: Johanne Sand-Nielsen

It-vejleder: Per Hauschildt og Steffen Cordes

ESAA Talent- og ESAA Young-koordinator: Thomas Møller

ESAA Kids-koordinator: Casper Bugge

Motorikvejleder: Merethe Hansen

Inklusionsvejleder: Sara Middelhede

Trivselslærer: Karina Mogensen